Silent Talks – SKID – The Sheila Kothavala Institute For The Deaf

Català, Castellano and English. For others languages, please use the attached translator

.
Silent Talks, ha estat un taller de fotografia artística i participativa per a joves amb problemes auditius, que hem facilitat conjuntament Carlos de Fotovoz i jo, Clara del Creativity Photo Project.La idea original va ser barrejar els 2 tallers meus més coneguts, (Plàstic & Bubbles) amb altres mètodes de fotografia participativa que ha portat a terme en Carlos a diferents punts del planeta.

I el resultat ha estat encantador.

La intenció ha estat donar-li veu a les noies i nois sordmuts per parlar dels seus interessos i les seves preocupacions.

Durant la classe es van formar 4 grups amb diferents idees i els resultats han estat:

El problema de les escombraries: No tirar escombraries per tot arreu i mantenir nets els espais.
– La protecció: Protegir els animals i a nosaltres mateixos

– Escalfament global: L’extrema calor que està afectant aquest any aquesta zona de l’Índia.
– Canvi climàtic: L’absència completament de pluja durant els últims monsons.

– Vida Salvatge: La dificultat de cohabitar persones, ciutats i animals.

– La desforestació: La importància de la conservació dels arbres.

Carlos com a educador social i amb gran experiència en temes de fotografia i vídeo ha estat una gran font d’inspiració i un pou de coneixements!  :)

Nuevo Taller: Silent Talks – SKID:The Sheila Kothavala Institute For The Deaf

Silent Talks, ha sido un taller de fotografía artística y participativa para jóvenes con problemas auditivos, que hemos facilitado conjuntamente Carlos de Fotovoz y yo, Clara de Creativity Photo Project.

La idea original fue mezclar mis 2 talleres más conocidos,(plástico & bubbles) con otros métodos de fotografía participativa que ha llevado a cabo Carlos en diferentes puntos del planeta.

Y el resultado ha sido encantador.

La intención ha sido darle voz a las chicas y chicos sordomudos para hablar de sus intereses y sus preocupaciones.
Durante la clase se formaron 4 grupos con diferentes ideas y los resultados han sido:

– El problema de las basuras: No echar basuras por todas partes y mantener limpios los espacios.
– La protección: Proteger a los animales y a nosotros mismos

– Calentamiento global: El extremo calor que está azotando este año esta zona de la India.
– Cambio climático: La ausencia por completo de lluvia durante los últimos monzones.

– Vida Salvaje: La dificultad de cohabitar personas, ciudades y animales.

– La deforestación: La importancia de la conservación de los árboles.
Carlos como educador social y con gran experiencia en temas de fotografía y video ha sido una gran fuente de inspiración y un pozo de conocimientos! :)

New Workshop: Silent Talks – SKID:The Sheila Kothavala Institute For The Deaf.

Silent Talks, has been a workshop of artistic and participatory photography for youth with hearing problems, that we have facilitated Carlos from fotovoz and Clara from Creativity Photo Project.

The original idea was to mix my 2 most popular workshops (plastic & bubbles) with other methods of participatory photography that has carried out Carlos in different parts of the world.

And the result has been lovely.

The intention has been to give voice to the deaf-mute girls and boys to discuss their interests and concerns.
During class, 4 groups with different ideas and results have been formed:

– The problem of waste: Do not throw garbage everywhere and keep clean spaces.
– Protection: To protect animals and ourselves

– Global warming: Extreme heat that is hitting this year in Bangalore.
– Climate change: Complete absence of rain during the last monsoon.

– Wildlife: The difficulty of cohabiting people, cities and animals.

– Deforestation: The importance of conserving trees.
Carlos as social educator and with a great experience in photography and video has been a great source of inspiration. :)

www.facebook.com/fotovoz
www.fotovoz.org
www.facebook.com/missatgerebut
www.creativityphotoproject.com

Silent Talks – CreativityPhotoProject -pdf

 

 

Si voleu seguir les novetats dels blogs de Missatge Rebut i diferents comptes d’Instagram, podeu clicar al “m’agrada” de la pàgina del facebook! :) ↓
If you want follow the news from my blogs & Instagram accounts, you can “like” my facebook page! :) ↓

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

c