Mahendranagar (Bhimdatta) Far-Western Nepal

Català,English y Castellano. For others languages, please use the attached translator  

El dia 1 de Baisakh de 2073, el primer dia del nou any Nepalès, és a dir el dimecres 13 d’abril, vaig entrar (a peu) al Nepal de Banbasa (índia) fins Mahendranagar (Bhimdatta).

Com és possible que en 5km canviïn tant les coses?

Abans d’arribar a Mahendranagar vaig llegir que és la cinquena ciutat del Nepal. Venint d’estar a la segona, quarta i cinquena ciutat de l’Índia, on el poble més petit és enorme, vaig imaginar que això seria realment una ciutat! Ja! :) 4 mesos fora i ja havia oblidat com era el Nepal! :)
Aquesta ciutat és més petita que qualsevol dels pobles en què he estat a l’Índia (Jhag a part). :)
Arribant just el dia d’any nou i en plenes vacances d’estiu semblava difícil poder fer algun workshop. Però  m’esperaven a l’escola FIBHSS gràcies a la coordinació d’Amics del Nepal.
Un cop aquí, em van ensenyar altres programes en què col·laboren (Amor Children Home) i em vaig instal·lar.

L’endemà, vaig visitar la comunitat Tharu que hi ha a prop per conèixer a les dones del grup d’alfabetització que porta a terme “amics del Nepal” i en el què tenia intenció de fer el meu nou taller.
El grup ètnic dels Tharu fins fa 10 anys formaven part del sistema esclavista del país i avui dia encara pateixen discriminació ètnica i econòmica. Viuen en assentaments il·legals sense infraestructures sanitàries bàsiques.

Em va encantar estar amb elles i vam quedar que l’endemà començàvem.

Quan vaig arribar a l’escola em vaig trobar amb un gran grup de noies uniformades en bicicletes que sortien de l’escola.
Em van explicar que eren estudiants de Infermera i vam quedar que també faríem un taller amb elles!

Així que en un moment, em va passar el que sempre em passa al Nepal, impossible no fer tallers! :)

I’m in Mahendranagar (Bhimdatta) Far-Western Nepal

On 1 Baisakh 2073, the first day of the new Nepali year, (On Wednesday, April 13) I went to Nepal, from Banbasa (India) to Mahendranagar (Bhimdatta).
How is it possible that only 5km change things so much?

Before reaching Mahendranagar I read that is the fifth largest city in Nepal. Coming to be in the second, fourth and fifth largest city in India, where the smallest town is huge, really I figured this would be a city! Ha! :) 4 months out and had already forgotten how it was Nepal! :)

This city is smaller than any of the villages that have been in india (Jhag separately). :)

Arriving just on New Year day and in full summer vacation seemed difficult to do a workshop. But I have been waited in FIBHSS school through the help of “amics del Nepal“.
Once here, they show me others programs that they collaborate (Amor Children Home) and after I settled in my room.

The next day, I visited the Tharu community nearby to meet women literacy group that “amics del Nepal” is holding and in which I wanted to make my new workshop.

Ethnic group Tharu till 10 years ago were part of the slave system of the country and today today still suffer from ethnic and economic discrimination. They live in the informal settlements without basic health infrastructure.

I loved being with them and We agree to start the next day.

When I got to school I met a large group of uniformed girls on bicycles coming out of school.
I was Told They Were students of Nurse and I was proposed to do a workshop also with them!
So in a moment Happened to me what always happens in Nepal, impossible not to do workshops! :)

Estoy en Mahendranagar (Bhimdatta) Far-Western Nepal

El día 1 de Baishakh de 2073, el primer día del nuevo año Nepalí, es decir el miércoles 13 de abril , entré a Nepal desde Banbasa (india) hasta Mahendranagar (Bhimdatta).
¿Cómo es posible que en 5km cambien tanto las cosas?
Antes de llegar a Mahendranagar leí que es la quinta ciudad de Nepal. Viniendo de estar en la segunda, cuarta y quinta ciudad de la India, donde el pueblo más pequeño es enorme, imaginé que esto seria realmente una ciudad! Ja! 4 meses fuera y ya había olvidado como era Nepal! :)
Esta ciudad es más pequeña que cualquiera de los pueblos en los que he estado en India (Jhag aparte). :)

Llegando justo el día de año nuevo y en plenas vacaciones de verano parecía difícil poder hacer algún workshop. Pero me esperaban en la escuela FIBHSS gracias a la coordinación de Amics del Nepal.

Una vez aquí, me enseñaron otros programas en los que colaboran (Amor Children Home) y me instalé.

Al día siguiente, visité la comunidad Tharu que hay cerca para conocer a las mujeres del grupo de alfabetización que lleva a cabo “amics del Nepal” y en el que tenia intención de hacer mi nuevo taller.
El grupo étnico de los Tharu hasta hace 10 años formaban parte del sistema esclavista del país y que hoy en día todavía padecen discriminación étnica y económica. Viven en asentamientos ilegales sin infraestructuras sanitarias básicas.
Me encantó estar con ellas y quedamos que al día siguiente empezábamos.

Cuando llegué a la escuela me encontré con un gran grupo de chicas uniformadas en bicicletas que salían de la escuela.
Me contaron que eran estudiantes de Enfermera y quedamos que también haríamos un taller con ellas!

Así que en un momento, me pasó lo que siempre me pasa en Nepal, imposible no hacer talleres! :)

 

Si voleu seguir les novetats dels blogs de Missatge Rebut i diferents comptes d’Instagram, podeu clicar al “m’agrada” de la pàgina del facebook! :) ↓
If you want follow the news from my blogs & Instagram accounts, you can “like” my facebook page! :) ↓

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

c