Photography Workshops in Nepal.

Em voleu ajudar?  ¿Queréis ayudarme?  —  Do you want help me?

English


Do You know the workshops I’m teaching as voluntary around Asia? Next ones will be in Nepal!
http://missatgerebut.com/tag/volunteer/
http://foto.missatgerebut.com/workshops/
http://foto.missatgerebut.com/category/creative-photography-workshops/
I have prepared a paypal form for donations.
This time I don’t ask old cameras for the Nepal workshops. It is very difficult to go with so many different cameras, and a lot of different kinds of cables and cards ….
Thanks to the people that donated last time, but now, I ask for a money donation. Few euros /dollars… will help me a lot to buy new (SD) Memory Card and different material that we need :)
Apart from the cameras in each workshop we use:
– Paper Sheets DinA3 to draw the bubbles.
– Paper Sheets for printing photographs DinA3 to intervene
– Paper Sheets DIN A4 to draw the smaller clouds
– Plastic Sheets DIN A4.
– Scissors
– Scotch tape
– Newspapers or old magazines to cut out pictures
– Glue stick
– Printing paper DIN A3 color photographs.
If we give 2 $/€ each, I’ll be able to buy the material I need. Any help will be very welcome! Thank you!
Paypal donations…
Banc acount :
Clara Garcia
Evo banco
ES96 0239 2060 8930 40027125
Donativo materiales Nepal

Castellano


Conocéis los workshops que estoy haciendo,como voluntaria, por varios países de Asia? Los próximos serán en Nepal.
http://missatgerebut.com/tag/volunteer/
http://foto.missatgerebut.com/workshops/
http://foto.missatgerebut.com/category/creative-photography-workshops/
He preparado un formulario de paypal para recibir donaciones.
Esta vez no pido cámaras viejas para ir a hacer los workshops a Nepal. Resulta muy complicado ir con cámaras que se descargan, con mil tipos de cables y de tarjetas ….
Gracias a los que me habéis dado, pero que tal si a partir de ahora me ayudáis donando unos euros? Toda ayuda será bien venida para ayudarme a comprar (SD) targetas de memoria y el resto de material necesario en cada taller! :)
Aparte de las cámaras en cada taller usamos:
– Folios DinA3 para dibujar las nubes.
– Folios DinA3 para imprimir las fotografías que se utilizarán para intervenir
– Folios dinA4 para dibujar las nubes más pequeños
– Folios dinA4 de plástico transparente
– Tijeras
– Cinta adhesiva
– Diarios o revistas viejas para recortar imágenes
– Cola para pegar
– Impresiones en color en papel DINA3 de las fotografías.

Si ponemos 2 $/€ cada uno, podré comprar el material que me hace falta. Cualquier ayuda será muy bienvenida! Muchas gracias!
Donaciones a través de paypal
Transferencia en cuenta :
Clara Garcia
Evo banco
ES96 0239 2060 8930 40027125
Donativo materiales Nepal

Català


Coneixeu els workshops que estic fent, com a voluntària, per diversos països d’Ásia? Els pròxims són a Nepal!
http://missatgerebut.com/tag/volunteer/
http://foto.missatgerebut.com/workshops/
http://foto.missatgerebut.com/category/creative-photography-workshops/

He preparat un formulari de paypal per a rebre donacions.
Aquesta vegada no demano càmeres velles per anar a fer els workshops a Nepal. Resulta molt complicat anar amb càmeres que es descarreguen, amb mil tipus de cables i de targetes….
Gràcies als que me n’heu donat, però que tal si a partir d’ara feu una donació en euros, ni que sigui petita, per ajudar-me a comprar targes de memòria (SD) i materials? :)
A part de les càmeres a cada taller fem servir:
– Folis dinA3 per a dibuixar els núvols.
– Folis dinA3 per a imprimir les fotografies que es faran servir per a intervindre
– Folis dinA4 per dibuixar els núvols mes petits
– Folis dinA4 de plàstic transparent
– Tisores
– Cinta adhesiva
– Diaris o revistes velles per a retallar imatges
– Cola per enganxar
– Impressions en color en paper dinA3 de les fotografies.
Si posem 2 $/€ cada un, podré comprar el material que em fa falta. Qualsevol ajuda serà molt benvinguda! Moltes gràcies!
Paypal donacions
Transferencia al compte:
Clara Garcia
Evo banco
ES96 0239 2060 8930 40027125
Donativo materiales Nepal

(+info) Hablan de mi en :

– Tallers a Taung Ywar Thit

 – ¡La imaginación se apodera de nuestros alumnos!

 

Click on the image to donate with Paypal, Thanks!


 

 

Si voleu seguir les novetats dels blogs de Missatge Rebut, Podeu clicar al “m’agrada” de la pàgina del facebook! :) ↓
If you want follow the news from my blogs, you can “like” my facebook page! :) ↓

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

c