See, Shoot, and Shout Out – Seti Mahakali Nursing Campus

Català, English y Castellano. For others languages, please use the attached translator

 

A Mahendranagar, amb les estudiants d’infermeria, vaig fer una adaptació del curs que vàrem fer per a nens sords amb el Carlos de Fotovoz a Bangalore, encarant-lo a dones al Nepal.
Li he posat un nom provocador. La idea és veure, fotografiar (amb o sense cambra) i denunciar els problemes.

M’interessa especialment tocar aquest tema estant altra vegada al Far-west. En certa manera, aquest és el motiu de la meva estada aquí. Segueixo cercant la manera d’ajudar a les dones de les zones remotes i rurals del Nepal a guanyar confiança en elles mateixes.

Vaig buscar dibuixos que parlessin de problemes que tenen aquí i elles en van proposar altres.
Varem tenir pocs temps per portar-lo a terme, però el resultat va ser encoratjador. I com a guinda final, vàrem anar a penjar els cartells resultant a un parc que hi ha a “la ciutat”, per tal que més gent els veies.
Les classes les vàrem fer a l’escola FIBHSS gràcies a “Amics del Nepal”.

S’ha de tenir en compte que aquestes noies no son representatives del que realment vull fer. Aquestes noies tot i viure al far-west, no estan en una zona remota com Achcham, ni formen part de cap minoria especialment maltractada per la societat (a part de ser dones).
Son noies joves, amb estudis, i amb ganes de canviar certes coses.
Els 6 temes que van sortir:
– Neteja de l’entorn i manteniment de les coses netes (fer servir papereres)
– El problema del alcoholisme en homes i el maltractament a les dones (El van proposar elles)
– Matrimonis amb nenes menors d’edat (L’edat legal per a casar-se al Nepal es als 19 anys. A aquesta edat moltes nenes en zones rurals i comunitats amb menys recursos,ja tenen 2 o 3 fills.)
— Desforestació – Comença a ser un tema al Nepal, aquest hivern amb l’embargament Indi, (que encara cueja, no hi ha gas, per exemple) s’ha estat tallant arbres desmesuradament.
– La importància de aigua neta per veure.
– No llençar brossa al terra.

El resultat ha estat encoratjador. Les noies han apres que no necessiten una càmera per parlar de coses que estan passant al seu voltant, però que ho poden fer. El fer servir els plàstic pot servir per a explicar problemes sense posar la cara (per por a represàlies).

Seguim!

Read: See, Shoot, and Shout Out – Seti Mahakali Nursing Campus

In Mahendranagar, with nursing students I did an adaptation of the course we did for deaf children with Carlos from Fotovoz in Bangalore, but thinking in been a women in Nepal.
Is a provocative name for the workshop. The idea is to see, photograph (with or without camera) and report problems.

I am especially interested in this touching topic, more because again I’m in the Far-west. In a way, this is why I am here. I keep looking for ways to help women in remote and rural areas of Nepal to gain confidence in themselves.
I looked drawings to talk about problems they have here and they also proposed other.

We had little time to carry it out, but the result was encouraging. And as icing on the cake, we went to hang the posters resulting to a park that is in the “city”, so that more people see them.
We did the workshop in the school “FIBHSS” Thanks to “Amics del Nepal”.

Keeping in mind that these girls are not representative of what I really want to do. These girls despite living in the far-west, are not in a remote area as Achcham or part of any minority especially mistreated by society (besides being women).
They are young girls, educated, and eager to change certain things.

The 6 themes emerged:
– Cleaning the environment and keeping things clean (using paper bins)
– The problem of alcoholism in men and mistreatment of women (They proposed that)
– Marriages with underage girls (The legal age for marriage in Nepal for 19 years, at this age many girls in rural areas and communities with fewer resources, have 2 or 3 children.)
– Deforestation – begins to be a theme in Nepal this winter with the Indian blockade (still there are problems, no gas, for example) People has been cutting trees beyond measure.
– The importance of clean water to drink.
– Do not throw trash on the ground.

The result has been encouraging. The girls have learned they do not need a camera to talk about things that are happening around them, but they can do it. They can use the phone and use the plastic drawings to explain problems without putting the face (for fear of reprisals).

We continue!

Leer: See, Shoot, and Shout Out – Seti Mahakali Nursing Campus

En Mahendranagar, con las estudiantes de enfermería, hice una adaptación del curso que hicimos para niños sordos con Carlos de Fotovoz en Bangalore, encarando a mujeres en Nepal.
Le he puesto un nombre provocador. La idea es ver, fotografiar (con o sin cámara) y denunciar los problemas.

Me interesa especialmente tocar este tema, estando otra vez en el Far-west. En cierto modo, este es el motivo de mi estancia aquí. Sigo buscando la manera de ayudar a las mujeres de las zonas remotas y rurales de Nepal a ganar confianza en sí mismas.
Busqué dibujos que hablaran de problemas que tienen aquí y ellas tambien propusieron otros.

Tuvimos poco tiempo para llevarlo a cabo, pero el resultado fue alentador. Y como guinda final, fuimos a colgar los carteles resultante a un parque que hay en “la ciudad”, para que más gente los viera.
Las clases las hicimos en la escuela “FIBHSS” gracias a “Amics del Nepal”.

Hay que tener en cuenta que estas chicas no son representativas de lo que realmente quiero hacer. Estas chicas a pesar de vivir en el far-west, no están en una zona remota como Achcham, ni forman parte de ninguna minoría especialmente maltratada por la sociedad (a parte de ser mujeres).
Son chicas jóvenes, con estudios, y con ganas de cambiar ciertas cosas.

Los 6 temas que salieron:
– Limpieza del entorno y mantenimiento de las cosas limpias (usar papeleras) – El problema del alcoholismo en hombres y el maltrato a las mujeres (El propusieron ellas)
– Matrimonios con niñas menores de edad (La edad legal para casarse en Nepal se a los 19 años, a esta edad muchas niñas en zonas rurales y comunidades con menos recursos, ya tienen 2 o 3 hijos.)
– Deforestación – Empieza a ser un tema en Nepal , este invierno con el embargo Indio, (que aún colea, no hay gas, por ejemplo) se ha estado cortando árboles desmesuradamente.
– La importancia de agua limpia para ver.
– No tirar basura al suelo.

El resultado ha sido alentador. Las chicas han aprendido que no necesitan una cámara para hablar de cosas que están pasando a su alrededor, pero que lo pueden hacer.Pueden utilizar el teléfono y usar los plástico puede servir para explicar problemas sin poner la cara (por miedo a represalias).

Seguimos!

© Clara Go - See, Shoot, and Shout Out - Seti Mahakali Nursing Campus

Si voleu seguir les novetats dels blogs de Missatge Rebut i diferents comptes d’Instagram, podeu clicar al “m’agrada” de la pàgina del facebook! :) ↓
If you want follow the news from my blogs & Instagram accounts, you can “like” my facebook page! :) ↓

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

c