See, Shoot, and Shout Out amb les dones de la comunitat Tharu a Bhimdatta

Català, English y Castellano. For others languages, please use the attached translator  

Amb el grup de dones d’alfatetització de la comunitat Tharu de Mahendranagar (Bhimdatta), vàrem fer el workshop similar a com ho vaig fer amb les infermeres però adaptant-lo una vegada més a la diferencia cultural i vivencial del grup.
Vaig buscar dibuixos que els hi permetessin parlar dels temes que prèviament havíem decidit.
La idea era la mateixa, denunciar fets que passen al seu voltant o fer public a tota la comunitat, la importància d’alguns dels reptes diàris a que s’enfronten pel fet de ser dones.

Van sortir varis temes:

– La importància de llegir i escriure
– L’accés a la informació i les noticies diàries a traves dels diaris que els hi permet l’alfabetització.
– Tenir cura del nens petits
– Ajudar-se entre elles en tasques com ara el transport d’aigua potable.
– Els problemes que ocasiona a la salut la crema del residus plàstics.
– El problema de contaminació que provoca llençar les escombraries als rius.
– Les dones poden ser capaces de fer qualsevol cosa, com ara aprendre a tocar instrument musicals.
– Igualtat home / dona

Els curs el vàrem fer a la mateixa comunitat entre les casetes de bambú i fang que es construïxen ells mateixos.
Ha estat un d’aquells workshops que m’hauria agradat allargar i poder aprofundir. Se’ls hi notava les ganes d’aprendre, la curiositat de poder fer coses noves i l’orgulloses que estaven de la feina que estàvem fent.

Al final varem fer la exposició en front d’una de les cases i elles estàvem molt contentes de poder mostrar la seva feina a la resta de dones i als homes de la comunitat, que cada dia, treien el nas durant la classe super encuriosits!

Les nenes i les dones se senten més segures d’elles mateixes i enpoderades, mitjançant l’exposició de les seves fotografies i el seu treball.

See, Shoot, and Shout Out with Tharu Women community in Bhimdatta

With the women of the alphabetization group from the Tharu community in Mahendranagar (Bhimdatta), we made the same way as I did with nurses, but adapting once again to the cultural and experiential difference for the group.
I looked drawings that allow them to talk about the issues we had previously decided.
The idea was the same, denounce facts happening around them or make public to the entire community, the importance of some of the daily challenges faced by the fact of being women.

They speak about:

– The importance of reading and writing
– The access to daily information through newspapers that allows them if they are able to read.
– Taking care to young children
– Help each other in tasks such as carrying water.
– The problems caused to health with the burning plastic waste.
– The problem of pollution caused by throwing garbage into rivers.
– Women may be able to do anything, like learning to play musical instrument.
– Equality men / women

We did the workshop in the community, in between the bamboo and mud huts themselves are built.
It was one of those workshops that I would have liked to extend. You could see the desire to learn, the curiosity to do new things and how proud they were the work we were doing.

At the end we did the exhibition in front of one of the houses and they were very happy to be able to show their work to the rest of the women and men of the community, men that each day, looked super-curious, during class!

The girls and women felt more sure of themselves and empowered by the exhibition of their pictures and their work.

See, Shoot, and Shout Out con las mujeres de la comunidad Tharu en Bhimdatta

Con las mujeres del grupo de alfatetitzación de la comunidad Tharu de Mahendranagar (Bhimdatta), hicimos el workshop similar a como lo hice con las enfermeras pero adaptándolo una vez más a la diferencia cultural y vivencial del grupo.
Busqué dibujos que les permitieran hablar de los temas que previamente habíamos decidido.
La idea era la misma, denunciar hechos que pasan a su alrededor o hacer público a toda la comunidad, la importancia de algunos de los retos diarios a que se enfrentan por el hecho de ser mujeres.

Salieron varios temas:

– La importancia de leer y escribir
– El acceso a la información y las noticias diarias a través de los periódicos que les permite la alfabetización.
– El cuidado de los niños pequeños
– Ayudarse entre ellas en tareas como el transporte de agua potable.
– Los problemas que ocasiona a la salud quemar los residuos plásticos.
– El problema de contaminación que provoca tirar la basura a los ríos.
– Las mujeres pueden ser capaces de hacer cualquier cosa, como aprender a tocar instrumento musicales.
– La Igualdad hombre / mujer

El curso lo hicimos en la misma comunidad, entre las casetas de bambú y barro que se construyen ellos mismos.
Ha sido uno de esos workshops que me hubiera gustado alargar y profundizar. Se les notaba las ganas de aprender, la curiosidad de poder hacer cosas nuevas y lo orgullosas que estaban del trabajo que estábamos haciendo.

Al final hicimos la exposición en frente de una de las casas y ellas estaban muy contentas de poder mostrar su trabajo al resto de mujeres y a los hombres de la comunidad, que cada día, nos contemplaban super curiosos, durante la clase!

Las niñas y las mujeres se sienten más seguras de sí mismas y enpoderades, mediante la exposición de sus fotografías y su trabajo.

Per cert: Amics del Nepal estan fent un crowfunding per a seguir amb el grup d’alfabetització, si hi voleu col·laborar ho podeu fer aquí 

 
Si voleu seguir les novetats dels blogs de Missatge Rebut i diferents comptes d’Instagram, podeu clicar al “m’agrada” de la pàgina del facebook! :) ↓
If you want follow the news from my blogs & Instagram accounts, you can “like” my facebook page! :) ↓

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

A %d bloguers els agrada això:
c