Necessito ajuda. Busco voluntàries i voluntaris! :)

Català y Castellano and English. For others languages, please use the attached translator


Em dono per vençuda, no sóc super women. Necessito ajuda pel Creativity Photo Project a Barcelona o rodalies. (Online també és possible)
Busco voluntaris, voluntàries per ajudar-me en els diferents sectors del projecte:

WEB:
– Pujar contingut a la botiga on-line (wordpress nivell usuari)
– Fer la portada de la botiga on-line (wordpress nivell avançat)
– Fer migració de subdominis (multiblogs) a wp sols, penjats en el meu servidor.
– Preparar el web de l’associació.

DOCUMENTACIÓ:
– Necessito ajuda per a redactar i fer tot el papers necessaris per l’associació.
– Traducció i redacció del projectes en castellà per enviar a argentina i Xile
– Traducció al anglès dels projectes per a seguir enviant a Àsia.
– Tria de fotos representatives del projecte per dossier.

COMUNICACIÓ:
– Preparació tallers a Barcelona durant tarda dissabte.
– Xarxes socials (tallers, botiga, projectes…)
– Crowdfunding o idees per financiació.

DISSENY
– Logo associació e identitat corporativa.

I més coses que van sortint…..

Interessants/Interessades : https://goo.gl/forms/SGFFrURuAeo6Dg5D3

Moltes gràcies! :)

 

Necesito ayuda. Busco voluntarias y voluntarios! :)

Me doy por vencida, no soy super women. Necesito ayuda para Creativity Photo Project en Barcelona o alrededores. (Online también es posible)

Busco voluntarios, voluntarias para ayudarme en los diferentes sectores del proyecto:

WEB:
– Subir contenido en la tienda (wordpress nivel usuario)
– Hacer la portada de la tienda on-line (wordpress nivel avanzado)
– Hacer migración de subdominios (multiblogs) a wp solos, colgados en mi servidor.
– Preparar la web de la asociación.

DOCUMENTACIÓN:
– Necesito ayuda para redactar y hacer todo lo papeles necesarios para la asociación.
– Traducción y redacción del dosier de los proyectos en castellano para enviar a argentina y Chile
– Traducción al inglés de los proyectos para seguir enviando a Asia.
– Elección de fotos representativas del proyecto para el dossier.

COMUNICACIÓN:
– Preparación talleres en Barcelona durante tarde sábado.
– Redes sociales (talleres, tienda, proyectos …)
– Crowdfunding o ideas para financiación.

DISEÑO
– Logo asociación y identidad corporativa.

Y más cosas que van saliendo …..

Interesados / Interesadas : https://goo.gl/forms/SGFFrURuAeo6Dg5D3

Muchas gracias! :)

 

I need help. I am looking for volunteers! :)

I give up, I’m not super women.
I need help for Creativity Photo Project in Barcelona or surroundings. (Online is also possible)

I look for volunteers willing to help in the different areas of the project:

WEB:
– Upload content in the online store (wordpress user level)
– Make the cover of the online store (wordpress advanced level)
– Making migration subdomains (multiblogs) to wp solo, posted on my server.
– Prepare the association website.

DOCUMENTATION:
– I need help writing papers and do the necessary for the association.
– Translation and drafting projects dossiers in Castilian to send to Argentina and Chile
– English translation of the project to continue sending to Asia.
– Selection of representative photos of the project for the dossier.

COMMUNICATION:
– Workshops preparation in Barcelona on Saturdays afternoon.
– Social Networking (workshops, shop, projects …)
– Crowdfunding or ideas for funding.

DESIGN
– Design of the logo and corporate identity.
And more things to come…

Interested? : https://goo.gl/forms/SGFFrURuAeo6Dg5D3

 

banderoles-i-jo
 

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

A %d bloguers els agrada això:
c